7.3.2021
Světový týden glaukomu
13.3.2021

Česká glaukomová společnost Vás vítá na stránkách věnovaných Světovému týdnu glaukomu.


  • Světový týden glaukomu (WGW) je společnou akcí WGA - Světové glaukomové asociace a WGPC - Světové asociace pacientů s glaukomem. Cílem aktivit při WGW je zvýšit povědomí o zeleném zákalu mezi veřejností. Prostřednictvím aktivit po celém světě přispívají zdravotnící, pacienti i široká veřejnost k informovanosti o včasné diagnostice onemocnění a ochraně zraku.  Pouze pravidelné oční kontroly, včetně vyšetření zrakového nervu, umožnují co nejdříve onemocnění diagnostikovat a tím uchovat zrakové funkce pacienta.
  • Česká glaukomová společnost již několik let garantuje preventivní akce v rámci Světového týdne glaukomu v ČR.
  • Během Světového týdne glaukomu je veřejnost informována o nebezpečí glaukomového onemocnění, přezdívaného též tichý zloděj zraku.
  • Onemocnění nemá žádné subjektivní obtíže. Důležitá je prevence a pravidelné oční kontroly.
  • Nitrooční tlak je největším rizikovým faktorem vzniku a progrese onemocnění.
  • V rámci osvětové kampaně probíhá během WGW na specializovaných pracovištích měření nitroočního tlaku pro veřejnost.
Měření nitročního tlaku a konzultace s odborníky probíhají během Světového týdne glaukomu na pracovištích napříč celou Českou republikou.

                             Pracoviště zapojená do preventivní akce ČGS u příležitosti WGW 2021    


Pouze včasné odhalení zeleného zákalu umožní zachování zrakových funkcí a kvality života pacienta.


                           

ČGS
Organizační zajištění akce ČGS u příležitosti WGW 2021 - Produkce BPP, s.r.o.

 .