S odborníky se těšíme na viděnou:

XI. kongres České glaukomové společnosti

prosinec 2020

NH Collection Olomouc Congress

Více informací naleznete na webových stránkách: www.glaukom2020.cz

 .